Advanced Canine Technologies

Scent Detection Academy

Always Redefining Excellence.

English Below

Speuren op variatie

25 en 26 September

Twee dagen speuren op variatie. Harde ondergrond en “zachte” ondergrond. Voorwerpen, waarnemingen. Opstarten en lijn handling technieken in speurwerk. De gecontroleerde en ongecontroleerde lijn. We passen de lengte, mogelijke voorwerpen, en moeilijkheidsgraad van de sporen aan het niveau van de teams aan en we rijden naar de locaties met de verschillende ondergronden, allemaal niet ver van de startlocatie.
Uitsluitend kleine groepen en gelimiteerde plaatsen.
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat we een variatie in weer kunnen bieden maar ik beloof niets.
Beginners en gevorderden zijn welkom omdat het zo veel meer plezier is ieder op zijn eigen niveau te zien werken om meer van te leren.

Data: 25 en 26 September
Startlocatie: Voorst oude IJsselstreek
Kosten: 300,- ex. BTW voor 1 hond en 1 handler
Tijd: 10.00 - 15.00 (ongeveer)
Incl. Koffie en thee bij de start van elk dagdeel
Inschrijven is akkoord met onze algemene voorwaarden (zie site) met volledige naam, adres en 06- en informatie mbt. De hond ervaring en niveau via: contact@scentdetectionacademy.com
Tracking on variations

Two days tracking on variations. Hard surface as well as “soft” surfaces. Articles, finds. Starting and line handling techniques in tracking. The controlled and uncontrolled line. We will accustom the length, possible articles and difficulty of the tracks to the level of the teams and drive together to the different (surface) locations all close to the starting location. Only small groups and limited places. There might even be a variety of weather conditions, but I will not promise.
Starters and advanced because it’s more fun to see everyone work on their own level to learn.
Dates 25 and 26 September.
Location to start from: Voorst oude IJsselstreek
Price: 300,- excl. tax. 1 dog and 1 handler
Time: 10.00 - 15.00 (appr)
Incl. Coffee and tea at start of first and second part of the day.
Subscription according to our terms and conditions with your and your dogs full detail and experience to: contact@scentdetectionacademy.com